ภาพกิจกรรม - ค่ายวัยใส ใจพุทธะ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

ค่ายวัยใส ใจพุทธะ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดค่ายวัยใส ใจพุทธะ ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่าน เพื่อจัดศูนย์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก พระเดชพระคุณพระครูไพโรจน์นันทกิจ เจ้าคณะอำเภอสองแคว เป็นประธานเปิดอบรม โดย นายวิษณุวัตร จักรแก้ว เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต พร้อมด้วย พระธรรมวิทยากร/วิทยากร จาก ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อ.สองแคว จ.น่าน

1 25

1 90

1 137

1 109

1 24

1 1
1 1
Image Detail Image Download
1 2
1 2
Image Detail Image Download
1 3
1 3
Image Detail Image Download
1 4
1 4
Image Detail Image Download
1 5
1 5
Image Detail Image Download
1 6
1 6
Image Detail Image Download
1 7
1 7
Image Detail Image Download
1 8
1 8
Image Detail Image Download
1 9
1 9
Image Detail Image Download
1 10
1 10
Image Detail Image Download
1 11
1 11
Image Detail Image Download
1 12
1 12
Image Detail Image Download
1 13
1 13
Image Detail Image Download
1 14
1 14
Image Detail Image Download
1 15
1 15
Image Detail Image Download
1 16
1 16
Image Detail Image Download
1 17
1 17
Image Detail Image Download
1 18
1 18
Image Detail Image Download
1 19
1 19
Image Detail Image Download
1 20
1 20
Image Detail Image Download
1 21
1 21
Image Detail Image Download
1 22
1 22
Image Detail Image Download
1 23
1 23
Image Detail Image Download
1 24
1 24
Image Detail Image Download
1 25
1 25
Image Detail Image Download
1 26
1 26
Image Detail Image Download
1 27
1 27
Image Detail Image Download
1 28
1 28
Image Detail Image Download
1 29
1 29
Image Detail Image Download
1 30
1 30
Image Detail Image Download
1 31
1 31
Image Detail Image Download
1 32
1 32
Image Detail Image Download
1 33
1 33
Image Detail Image Download
1 34
1 34
Image Detail Image Download
1 35
1 35
Image Detail Image Download
1 36
1 36
Image Detail Image Download
1 37
1 37
Image Detail Image Download
1 38
1 38
Image Detail Image Download
1 39
1 39
Image Detail Image Download
1 40
1 40
Image Detail Image Download
1 41
1 41
Image Detail Image Download
1 42
1 42
Image Detail Image Download
1 43
1 43
Image Detail Image Download
1 44
1 44
Image Detail Image Download
1 45
1 45
Image Detail Image Download
1 46
1 46
Image Detail Image Download
1 47
1 47
Image Detail Image Download
1 48
1 48
Image Detail Image Download
1 49
1 49
Image Detail Image Download
1 50
1 50
Image Detail Image Download
1 51
1 51
Image Detail Image Download
1 52
1 52
Image Detail Image Download
1 53
1 53
Image Detail Image Download
1 54
1 54
Image Detail Image Download
1 55
1 55
Image Detail Image Download
1 56
1 56
Image Detail Image Download
1 57
1 57
Image Detail Image Download
1 58
1 58
Image Detail Image Download
1 59
1 59
Image Detail Image Download
1 60
1 60
Image Detail Image Download
1 61
1 61
Image Detail Image Download
1 62
1 62
Image Detail Image Download
1 63
1 63
Image Detail Image Download
1 64
1 64
Image Detail Image Download
1 65
1 65
Image Detail Image Download
1 66
1 66
Image Detail Image Download
1 67
1 67
Image Detail Image Download
1 68
1 68
Image Detail Image Download
1 69
1 69
Image Detail Image Download
1 70
1 70
Image Detail Image Download
1 71
1 71
Image Detail Image Download
1 72
1 72
Image Detail Image Download
1 73
1 73
Image Detail Image Download
1 74
1 74
Image Detail Image Download
1 75
1 75
Image Detail Image Download
1 76
1 76
Image Detail Image Download
1 77
1 77
Image Detail Image Download
1 78
1 78
Image Detail Image Download
1 79
1 79
Image Detail Image Download
1 80
1 80
Image Detail Image Download
1 81
1 81
Image Detail Image Download
1 82
1 82
Image Detail Image Download
1 83
1 83
Image Detail Image Download
1 84
1 84
Image Detail Image Download
1 85
1 85
Image Detail Image Download
1 86
1 86
Image Detail Image Download
1 87
1 87
Image Detail Image Download
1 88
1 88
Image Detail Image Download
1 89
1 89
Image Detail Image Download
1 90
1 90
Image Detail Image Download
1 91
1 91
Image Detail Image Download
1 92
1 92
Image Detail Image Download
1 93
1 93
Image Detail Image Download
1 94
1 94
Image Detail Image Download
1 95
1 95
Image Detail Image Download
1 96
1 96
Image Detail Image Download
1 97
1 97
Image Detail Image Download
1 98
1 98
Image Detail Image Download
1 99
1 99
Image Detail Image Download
1 100
1 100
Image Detail Image Download
1 101
1 101
Image Detail Image Download
1 102
1 102
Image Detail Image Download
1 103
1 103
Image Detail Image Download
1 104
1 104
Image Detail Image Download
1 105
1 105
Image Detail Image Download
1 106
1 106
Image Detail Image Download
1 107
1 107
Image Detail Image Download
1 108
1 108
Image Detail Image Download
1 109
1 109
Image Detail Image Download
1 110
1 110
Image Detail Image Download
1 111
1 111
Image Detail Image Download
1 112
1 112
Image Detail Image Download
1 113
1 113
Image Detail Image Download
1 114
1 114
Image Detail Image Download
1 115
1 115
Image Detail Image Download
1 116
1 116
Image Detail Image Download
1 117
1 117
Image Detail Image Download
1 118
1 118
Image Detail Image Download
1 119
1 119
Image Detail Image Download
1 120
1 120
Image Detail Image Download
1 121
1 121
Image Detail Image Download
1 122
1 122
Image Detail Image Download
1 123
1 123
Image Detail Image Download
1 124
1 124
Image Detail Image Download
1 125
1 125
Image Detail Image Download
1 126
1 126
Image Detail Image Download
1 127
1 127
Image Detail Image Download
1 128
1 128
Image Detail Image Download
1 129
1 129
Image Detail Image Download
1 130
1 130
Image Detail Image Download
1 131
1 131
Image Detail Image Download
1 132
1 132
Image Detail Image Download
1 133
1 133
Image Detail Image Download
1 134
1 134
Image Detail Image Download
1 135
1 135
Image Detail Image Download
1 136
1 136
Image Detail Image Download
1 137
1 137
Image Detail Image Download
1 138
1 138
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery