ภาพกิจกรรม - การประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

การประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือเตรียม เรื่อง จัดงานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี" และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี ๓๙  พรรษา ของพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี เรื่อง การเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 img 8936

img 8940

img 8950

img 8952

img_8936
img_8936
Image Detail Image Download
img_8940
img_8940
Image Detail Image Download
img_8947
img_8947
Image Detail Image Download
img_8948
img_8948
Image Detail Image Download
img_8950
img_8950
Image Detail Image Download
img_8952
img_8952
Image Detail Image Download
img_8955
img_8955
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery