ภาพกิจกรรม - การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับงานวิจัย"

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับงานวิจัย"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับงานวิจัย" โดยพระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8776

img 8811

img 8806

img 8818

img_8776
img_8776
Image Detail Image Download
img_8780
img_8780
Image Detail Image Download
img_8781
img_8781
Image Detail Image Download
img_8783
img_8783
Image Detail Image Download
img_8792
img_8792
Image Detail Image Download
img_8802
img_8802
Image Detail Image Download
img_8805
img_8805
Image Detail Image Download
img_8806
img_8806
Image Detail Image Download
img_8808
img_8808
Image Detail Image Download
img_8811
img_8811
Image Detail Image Download
img_8813
img_8813
Image Detail Image Download
img_8816
img_8816
Image Detail Image Download
img_8817
img_8817
Image Detail Image Download
img_8818
img_8818
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery