ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และนิสิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ณ พื้นที่ ก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๓ ไร่

img 8635

img 8643

img 8631

img 8714

img_8631
img_8631
Image Detail Image Download
img_8635
img_8635
Image Detail Image Download
img_8638
img_8638
Image Detail Image Download
img_8639
img_8639
Image Detail Image Download
img_8640
img_8640
Image Detail Image Download
img_8643
img_8643
Image Detail Image Download
img_8645
img_8645
Image Detail Image Download
img_8647
img_8647
Image Detail Image Download
img_8650
img_8650
Image Detail Image Download
img_8654
img_8654
Image Detail Image Download
img_8664
img_8664
Image Detail Image Download
img_8665
img_8665
Image Detail Image Download
img_8666
img_8666
Image Detail Image Download
img_8672
img_8672
Image Detail Image Download
img_8693
img_8693
Image Detail Image Download
img_8697
img_8697
Image Detail Image Download
img_8707
img_8707
Image Detail Image Download
img_8714
img_8714
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery