ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี กิจกรรม นวลักษณ์ ๙ ประการ วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 8221

img 8236

img 8147

img 8244

img_8080
img_8080
Image Detail Image Download
img_8083
img_8083
Image Detail Image Download
img_8084
img_8084
Image Detail Image Download
img_8085
img_8085
Image Detail Image Download
img_8087
img_8087
Image Detail Image Download
img_8097
img_8097
Image Detail Image Download
img_8098
img_8098
Image Detail Image Download
img_8112
img_8112
Image Detail Image Download
img_8113
img_8113
Image Detail Image Download
img_8116
img_8116
Image Detail Image Download
img_8119
img_8119
Image Detail Image Download
img_8126
img_8126
Image Detail Image Download
img_8128
img_8128
Image Detail Image Download
img_8129
img_8129
Image Detail Image Download
img_8131
img_8131
Image Detail Image Download
img_8135
img_8135
Image Detail Image Download
img_8139
img_8139
Image Detail Image Download
img_8140
img_8140
Image Detail Image Download
img_8142
img_8142
Image Detail Image Download
img_8144
img_8144
Image Detail Image Download
img_8145
img_8145
Image Detail Image Download
img_8146
img_8146
Image Detail Image Download
img_8147
img_8147
Image Detail Image Download
img_8149
img_8149
Image Detail Image Download
img_8170
img_8170
Image Detail Image Download
img_8176
img_8176
Image Detail Image Download
img_8177
img_8177
Image Detail Image Download
img_8189
img_8189
Image Detail Image Download
img_8190
img_8190
Image Detail Image Download
img_8192
img_8192
Image Detail Image Download
img_8200
img_8200
Image Detail Image Download
img_8202
img_8202
Image Detail Image Download
img_8204
img_8204
Image Detail Image Download
img_8207
img_8207
Image Detail Image Download
img_8209
img_8209
Image Detail Image Download
img_8213
img_8213
Image Detail Image Download
img_8218
img_8218
Image Detail Image Download
img_8219
img_8219
Image Detail Image Download
img_8221
img_8221
Image Detail Image Download
img_8223
img_8223
Image Detail Image Download
img_8224
img_8224
Image Detail Image Download
img_8227
img_8227
Image Detail Image Download
img_8231
img_8231
Image Detail Image Download
img_8235
img_8235
Image Detail Image Download
img_8236
img_8236
Image Detail Image Download
img_8237
img_8237
Image Detail Image Download
img_8243
img_8243
Image Detail Image Download
img_8244
img_8244
Image Detail Image Download
img_8245
img_8245
Image Detail Image Download
img_8246
img_8246
Image Detail Image Download
img_8247
img_8247
Image Detail Image Download
img_8248
img_8248
Image Detail Image Download
img_8249
img_8249
Image Detail Image Download
img_8251
img_8251
Image Detail Image Download
img_8256
img_8256
Image Detail Image Download
img_8258
img_8258
Image Detail Image Download
img_8259
img_8259
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery