ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัย สงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี กิจกรรม "ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร" และกิจกรรม "จิตสำนึกในการเป็นร่วมสถาบันที่ดี" ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 7819

img 7824

 

img 7904

img 7958

img_7796
img_7796
Image Detail Image Download
img_7800
img_7800
Image Detail Image Download
img_7802
img_7802
Image Detail Image Download
img_7804
img_7804
Image Detail Image Download
img_7806
img_7806
Image Detail Image Download
img_7819
img_7819
Image Detail Image Download
img_7823
img_7823
Image Detail Image Download
img_7824
img_7824
Image Detail Image Download
img_7827
img_7827
Image Detail Image Download
img_7828
img_7828
Image Detail Image Download
img_7829
img_7829
Image Detail Image Download
img_7830
img_7830
Image Detail Image Download
img_7837
img_7837
Image Detail Image Download
img_7838
img_7838
Image Detail Image Download
img_7849
img_7849
Image Detail Image Download
img_7857
img_7857
Image Detail Image Download
img_7860
img_7860
Image Detail Image Download
img_7864
img_7864
Image Detail Image Download
img_7872
img_7872
Image Detail Image Download
img_7885
img_7885
Image Detail Image Download
img_7889
img_7889
Image Detail Image Download
img_7904
img_7904
Image Detail Image Download
img_7906
img_7906
Image Detail Image Download
img_7909
img_7909
Image Detail Image Download
img_7927
img_7927
Image Detail Image Download
img_7955
img_7955
Image Detail Image Download
img_7957
img_7957
Image Detail Image Download
img_7958
img_7958
Image Detail Image Download
img_7966
img_7966
Image Detail Image Download
img_7969
img_7969
Image Detail Image Download
img_7973
img_7973
Image Detail Image Download
img_7976
img_7976
Image Detail Image Download
img_7993
img_7993
Image Detail Image Download
img_8004
img_8004
Image Detail Image Download
img_8006
img_8006
Image Detail Image Download
img_8017
img_8017
Image Detail Image Download
img_8020
img_8020
Image Detail Image Download
img_8025
img_8025
Image Detail Image Download
img_8032
img_8032
Image Detail Image Download
img_8038
img_8038
Image Detail Image Download
img_8039
img_8039
Image Detail Image Download
img_8044
img_8044
Image Detail Image Download
img_8055
img_8055
Image Detail Image Download
img_8059
img_8059
Image Detail Image Download
img_8060
img_8060
Image Detail Image Download
img_8061
img_8061
Image Detail Image Download
img_8064
img_8064
Image Detail Image Download
img_8069
img_8069
Image Detail Image Download
img_8070
img_8070
Image Detail Image Download
img_8073
img_8073
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery