ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘

ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณาจารย์ ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ตารางสอน ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ การเตรียมการเรียนการสอน ในภาคปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ และการวัดผลการศึกษา ในภาคปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7658

img 7659

img 7686

img 7675

img_7658
img_7658
Image Detail Image Download
img_7659
img_7659
Image Detail Image Download
img_7660
img_7660
Image Detail Image Download
img_7662
img_7662
Image Detail Image Download
img_7673
img_7673
Image Detail Image Download
img_7675
img_7675
Image Detail Image Download
img_7683
img_7683
Image Detail Image Download
img_7685
img_7685
Image Detail Image Download
img_7686
img_7686
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery