ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง
สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

 

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เป็นประธาน ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ตามมิมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ โดยมี คณะผู้บริหาร คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 7527

img 7516

img 7521

img 7559

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

 

           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประจำปี 2557 เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 500 รูป ตามมิมหาเถรสมาคม ที่ 143/2556  โดยมีพระเดชพระคุณราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธาน และ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img_7362
img_7362
Image Detail Image Download
img_7376
img_7376
Image Detail Image Download
img_7379
img_7379
Image Detail Image Download
img_7409
img_7409
Image Detail Image Download
img_7428
img_7428
Image Detail Image Download
img_7433
img_7433
Image Detail Image Download
img_7437
img_7437
Image Detail Image Download
img_7438
img_7438
Image Detail Image Download
img_7439
img_7439
Image Detail Image Download
img_7443
img_7443
Image Detail Image Download
img_7450
img_7450
Image Detail Image Download
img_7453
img_7453
Image Detail Image Download
img_7456
img_7456
Image Detail Image Download
img_7459
img_7459
Image Detail Image Download
img_7462
img_7462
Image Detail Image Download
img_7471
img_7471
Image Detail Image Download
img_7472
img_7472
Image Detail Image Download
img_7487
img_7487
Image Detail Image Download
img_7491
img_7491
Image Detail Image Download
img_7492
img_7492
Image Detail Image Download
img_7494
img_7494
Image Detail Image Download
img_7495
img_7495
Image Detail Image Download
img_7497
img_7497
Image Detail Image Download
img_7498
img_7498
Image Detail Image Download
img_7499
img_7499
Image Detail Image Download
img_7503
img_7503
Image Detail Image Download
img_7504
img_7504
Image Detail Image Download
img_7505
img_7505
Image Detail Image Download
img_7508
img_7508
Image Detail Image Download
img_7509
img_7509
Image Detail Image Download
img_7510
img_7510
Image Detail Image Download
img_7511
img_7511
Image Detail Image Download
img_7512
img_7512
Image Detail Image Download
img_7514
img_7514
Image Detail Image Download
img_7516
img_7516
Image Detail Image Download
img_7519
img_7519
Image Detail Image Download
img_7520
img_7520
Image Detail Image Download
img_7521
img_7521
Image Detail Image Download
img_7522
img_7522
Image Detail Image Download
img_7523
img_7523
Image Detail Image Download
img_7524
img_7524
Image Detail Image Download
img_7525
img_7525
Image Detail Image Download
img_7526
img_7526
Image Detail Image Download
img_7527
img_7527
Image Detail Image Download
img_7548
img_7548
Image Detail Image Download
img_7550
img_7550
Image Detail Image Download
img_7552
img_7552
Image Detail Image Download
img_7555
img_7555
Image Detail Image Download
img_7559
img_7559
Image Detail Image Download
img_7568
img_7568
Image Detail Image Download
img_7575
img_7575
Image Detail Image Download
img_7577
img_7577
Image Detail Image Download
img_7580
img_7580
Image Detail Image Download
img_7584
img_7584
Image Detail Image Download
img_7586
img_7586
Image Detail Image Download
img_7598
img_7598
Image Detail Image Download
img_7602
img_7602
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery