ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๓/๒๕๕๗

การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๓/๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกาษ ๓/๒๕๕๗ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคพิเศษทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเรียนชั้นเดียว

img 7338

img 7314

 

img 7323

img 7328

img_7314
img_7314
Image Detail Image Download
img_7317
img_7317
Image Detail Image Download
img_7319
img_7319
Image Detail Image Download
img_7320
img_7320
Image Detail Image Download
img_7322
img_7322
Image Detail Image Download
img_7323
img_7323
Image Detail Image Download
img_7324
img_7324
Image Detail Image Download
img_7325
img_7325
Image Detail Image Download
img_7328
img_7328
Image Detail Image Download
img_7329
img_7329
Image Detail Image Download
img_7338
img_7338
Image Detail Image Download
img_7340
img_7340
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery