ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน"

คณะผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน"

  

          เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและองค์กร โดยมี พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ นายอุทัย ทองคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน และนายสมปราชญ์ พลับแดง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้บรรยาย ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

img 7151

img 7160

img 7180

img 7188

img 7168

img_7111
img_7111
Image Detail Image Download
img_7113
img_7113
Image Detail Image Download
img_7123
img_7123
Image Detail Image Download
img_7129
img_7129
Image Detail Image Download
img_7130
img_7130
Image Detail Image Download
img_7133
img_7133
Image Detail Image Download
img_7134
img_7134
Image Detail Image Download
img_7137
img_7137
Image Detail Image Download
img_7139
img_7139
Image Detail Image Download
img_7142
img_7142
Image Detail Image Download
img_7143
img_7143
Image Detail Image Download
img_7146
img_7146
Image Detail Image Download
img_7148
img_7148
Image Detail Image Download
img_7151
img_7151
Image Detail Image Download
img_7160
img_7160
Image Detail Image Download
img_7167
img_7167
Image Detail Image Download
img_7168
img_7168
Image Detail Image Download
img_7180
img_7180
Image Detail Image Download
img_7183
img_7183
Image Detail Image Download
img_7185
img_7185
Image Detail Image Download
img_7188
img_7188
Image Detail Image Download
img_7193
img_7193
Image Detail Image Download
img_7200
img_7200
Image Detail Image Download
img_7205
img_7205
Image Detail Image Download
img_7206
img_7206
Image Detail Image Download
img_7207
img_7207
Image Detail Image Download
img_7211
img_7211
Image Detail Image Download
img_7218
img_7218
Image Detail Image Download
img_7219
img_7219
Image Detail Image Download
img_7220
img_7220
Image Detail Image Download
img_7223
img_7223
Image Detail Image Download
img_7224
img_7224
Image Detail Image Download
img_7227
img_7227
Image Detail Image Download
img_7228
img_7228
Image Detail Image Download
img_7235
img_7235
Image Detail Image Download
img_7236
img_7236
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery