ภาพกิจกรรม - ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง คณะกรรมการการดำเนิน โดยที่ประชุม ได้หารือเรื่อง งานสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และ งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

img 5617

img 5592

 

img 5595

img 5596

img_5562
img_5562
Image Detail Image Download
img_5564
img_5564
Image Detail Image Download
img_5566
img_5566
Image Detail Image Download
img_5567
img_5567
Image Detail Image Download
img_5569
img_5569
Image Detail Image Download
img_5576
img_5576
Image Detail Image Download
img_5577
img_5577
Image Detail Image Download
img_5586
img_5586
Image Detail Image Download
img_5591
img_5591
Image Detail Image Download
img_5592
img_5592
Image Detail Image Download
img_5593
img_5593
Image Detail Image Download
img_5595
img_5595
Image Detail Image Download
img_5596
img_5596
Image Detail Image Download
img_5597
img_5597
Image Detail Image Download
img_5598
img_5598
Image Detail Image Download
img_5599
img_5599
Image Detail Image Download
img_5617
img_5617
Image Detail Image Download
img_5619
img_5619
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery