ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน และเตรียมความพร้อมในการเปิดปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘  ในสำนักงานวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6788

img 6791

img 6793

img 6794

img_6788
img_6788
Image Detail Image Download
img_6789
img_6789
Image Detail Image Download
img_6791
img_6791
Image Detail Image Download
img_6793
img_6793
Image Detail Image Download
img_6794
img_6794
Image Detail Image Download
img_6795
img_6795
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery