ภาพกิจกรรม - พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐”

พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้จัดพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐” พร้อมด้วยมุทิตาจิต พระชยานันทมุนี,ดร. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา, พระปลัดเทียน  พลวุฑฺโฒ,ดร. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, นางสร้อยไข่มุก  ณ น่าน ผู้รับเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐” มีจำนวนทั้งหมด ๑๙๕ รูป/คน และมอบใบแสดงผลการศึ กษา(Transcript) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง  ตำบลม่ วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

img 6660

img 6613

img 6503

img 6735

img 6680

 

img_6378
img_6378
Image Detail Image Download
img_6379
img_6379
Image Detail Image Download
img_6381
img_6381
Image Detail Image Download
img_6382
img_6382
Image Detail Image Download
img_6386
img_6386
Image Detail Image Download
img_6388
img_6388
Image Detail Image Download
img_6390
img_6390
Image Detail Image Download
img_6395
img_6395
Image Detail Image Download
img_6396
img_6396
Image Detail Image Download
img_6402
img_6402
Image Detail Image Download
img_6405
img_6405
Image Detail Image Download
img_6408
img_6408
Image Detail Image Download
img_6410
img_6410
Image Detail Image Download
img_6412
img_6412
Image Detail Image Download
img_6415
img_6415
Image Detail Image Download
img_6417
img_6417
Image Detail Image Download
img_6421
img_6421
Image Detail Image Download
img_6426
img_6426
Image Detail Image Download
img_6434
img_6434
Image Detail Image Download
img_6435
img_6435
Image Detail Image Download
img_6437
img_6437
Image Detail Image Download
img_6447
img_6447
Image Detail Image Download
img_6454
img_6454
Image Detail Image Download
img_6457
img_6457
Image Detail Image Download
img_6465
img_6465
Image Detail Image Download
img_6466
img_6466
Image Detail Image Download
img_6469
img_6469
Image Detail Image Download
img_6471
img_6471
Image Detail Image Download
img_6472
img_6472
Image Detail Image Download
img_6474
img_6474
Image Detail Image Download
img_6481
img_6481
Image Detail Image Download
img_6485
img_6485
Image Detail Image Download
img_6489
img_6489
Image Detail Image Download
img_6503
img_6503
Image Detail Image Download
img_6507
img_6507
Image Detail Image Download
img_6513
img_6513
Image Detail Image Download
img_6515
img_6515
Image Detail Image Download
img_6537
img_6537
Image Detail Image Download
img_6542
img_6542
Image Detail Image Download
img_6544
img_6544
Image Detail Image Download
img_6545
img_6545
Image Detail Image Download
img_6546
img_6546
Image Detail Image Download
img_6554
img_6554
Image Detail Image Download
img_6557
img_6557
Image Detail Image Download
img_6558
img_6558
Image Detail Image Download
img_6559
img_6559
Image Detail Image Download
img_6560
img_6560
Image Detail Image Download
img_6561
img_6561
Image Detail Image Download
img_6563
img_6563
Image Detail Image Download
img_6564
img_6564
Image Detail Image Download
img_6567
img_6567
Image Detail Image Download
img_6571
img_6571
Image Detail Image Download
img_6572
img_6572
Image Detail Image Download
img_6573
img_6573
Image Detail Image Download
img_6574
img_6574
Image Detail Image Download
img_6575
img_6575
Image Detail Image Download
img_6576
img_6576
Image Detail Image Download
img_6577
img_6577
Image Detail Image Download
img_6578
img_6578
Image Detail Image Download
img_6579
img_6579
Image Detail Image Download
img_6580
img_6580
Image Detail Image Download
img_6581
img_6581
Image Detail Image Download
img_6582
img_6582
Image Detail Image Download
img_6584
img_6584
Image Detail Image Download
img_6585
img_6585
Image Detail Image Download
img_6586
img_6586
Image Detail Image Download
img_6587
img_6587
Image Detail Image Download
img_6588
img_6588
Image Detail Image Download
img_6589
img_6589
Image Detail Image Download
img_6590
img_6590
Image Detail Image Download
img_6597
img_6597
Image Detail Image Download
img_6609
img_6609
Image Detail Image Download
img_6613
img_6613
Image Detail Image Download
img_6620
img_6620
Image Detail Image Download
img_6622
img_6622
Image Detail Image Download
img_6623
img_6623
Image Detail Image Download
img_6624
img_6624
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6630
img_6630
Image Detail Image Download
img_6637
img_6637
Image Detail Image Download
img_6639
img_6639
Image Detail Image Download
img_6641
img_6641
Image Detail Image Download
img_6660
img_6660
Image Detail Image Download
img_6662
img_6662
Image Detail Image Download
img_6665
img_6665
Image Detail Image Download
img_6680
img_6680
Image Detail Image Download
img_6699
img_6699
Image Detail Image Download
img_6717
img_6717
Image Detail Image Download
img_6722
img_6722
Image Detail Image Download
img_6735
img_6735
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery