ภาพกิจกรรม - พิธีบวงสรวงพระธาตุ พิธีสวดถอน พิธีตักบาตร ๑๐๐ โก๊ะ

พิธีบวงสรวงพระธาตุ พิธีสวดถอน พิธีตักบาตร ๑๐๐ โก๊ะ

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุ พิธีสวดถอน พิธีตักบาตร ๑๐๐ โก๊ะ พื่อการบูรณะเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นบริเวณข่วงพระธาตุ  โดยคุณนายสิทธิ์ชานนท์ ธนินเปรมอนันต์ เจ้าภาพหลักในการบูรณะเป็นประธาน ณ มณฑลพิธีพระพระวิหารหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

img 6152

img 6204

 img 6221

 img 6333

img_6122
img_6122
Image Detail Image Download
img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6127
img_6127
Image Detail Image Download
img_6129
img_6129
Image Detail Image Download
img_6132
img_6132
Image Detail Image Download
img_6137
img_6137
Image Detail Image Download
img_6138
img_6138
Image Detail Image Download
img_6140
img_6140
Image Detail Image Download
img_6147
img_6147
Image Detail Image Download
img_6152
img_6152
Image Detail Image Download
img_6155
img_6155
Image Detail Image Download
img_6165
img_6165
Image Detail Image Download
img_6167
img_6167
Image Detail Image Download
img_6172
img_6172
Image Detail Image Download
img_6176
img_6176
Image Detail Image Download
img_6186
img_6186
Image Detail Image Download
img_6188
img_6188
Image Detail Image Download
img_6189
img_6189
Image Detail Image Download
img_6194
img_6194
Image Detail Image Download
img_6204
img_6204
Image Detail Image Download
img_6209
img_6209
Image Detail Image Download
img_6216
img_6216
Image Detail Image Download
img_6221
img_6221
Image Detail Image Download
img_6232
img_6232
Image Detail Image Download
img_6234
img_6234
Image Detail Image Download
img_6241
img_6241
Image Detail Image Download
img_6245
img_6245
Image Detail Image Download
img_6248
img_6248
Image Detail Image Download
img_6253
img_6253
Image Detail Image Download
img_6258
img_6258
Image Detail Image Download
img_6260
img_6260
Image Detail Image Download
img_6262
img_6262
Image Detail Image Download
img_6274
img_6274
Image Detail Image Download
img_6284
img_6284
Image Detail Image Download
img_6307
img_6307
Image Detail Image Download
img_6308
img_6308
Image Detail Image Download
img_6310
img_6310
Image Detail Image Download
img_6317
img_6317
Image Detail Image Download
img_6323
img_6323
Image Detail Image Download
img_6326
img_6326
Image Detail Image Download
img_6331
img_6331
Image Detail Image Download
img_6333
img_6333
Image Detail Image Download
img_6338
img_6338
Image Detail Image Download
img_6341
img_6341
Image Detail Image Download
img_6343
img_6343
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery