ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาดูงานในส่วนงานในคณะครุศาสตร์ งานบัญชี งานสารบัญ งานพัสดุ และงานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


img 5661

img 5674

img 5935

img 5979

img_5661
img_5661
Image Detail Image Download
img_5662
img_5662
Image Detail Image Download
img_5674
img_5674
Image Detail Image Download
img_5685
img_5685
Image Detail Image Download
img_5688
img_5688
Image Detail Image Download
img_5689
img_5689
Image Detail Image Download
img_5690
img_5690
Image Detail Image Download
img_5691 1
img_5691 1
Image Detail Image Download
img_5691 2
img_5691 2
Image Detail Image Download
img_5691 3
img_5691 3
Image Detail Image Download
img_5691 4
img_5691 4
Image Detail Image Download
img_5691 5
img_5691 5
Image Detail Image Download
img_5691 6
img_5691 6
Image Detail Image Download
img_5691 7
img_5691 7
Image Detail Image Download
img_5694
img_5694
Image Detail Image Download
img_5699
img_5699
Image Detail Image Download
img_5702
img_5702
Image Detail Image Download
img_5703
img_5703
Image Detail Image Download
img_5704
img_5704
Image Detail Image Download
img_5705
img_5705
Image Detail Image Download
img_5707
img_5707
Image Detail Image Download
img_5710
img_5710
Image Detail Image Download
img_5712
img_5712
Image Detail Image Download
img_5713
img_5713
Image Detail Image Download
img_5714
img_5714
Image Detail Image Download
img_5715
img_5715
Image Detail Image Download
img_5716
img_5716
Image Detail Image Download
img_5719
img_5719
Image Detail Image Download
img_5723
img_5723
Image Detail Image Download
img_5725
img_5725
Image Detail Image Download
img_5730
img_5730
Image Detail Image Download
img_5737
img_5737
Image Detail Image Download
img_5740
img_5740
Image Detail Image Download
img_5746
img_5746
Image Detail Image Download
img_5748
img_5748
Image Detail Image Download
img_5751
img_5751
Image Detail Image Download
img_5752
img_5752
Image Detail Image Download
img_5754
img_5754
Image Detail Image Download
img_5756
img_5756
Image Detail Image Download
img_5761
img_5761
Image Detail Image Download
img_5762
img_5762
Image Detail Image Download
img_5768
img_5768
Image Detail Image Download
img_5771
img_5771
Image Detail Image Download
img_5787
img_5787
Image Detail Image Download
img_5800
img_5800
Image Detail Image Download
img_5814
img_5814
Image Detail Image Download
img_5829
img_5829
Image Detail Image Download
img_5838
img_5838
Image Detail Image Download
img_5849
img_5849
Image Detail Image Download
img_5854
img_5854
Image Detail Image Download
img_5865
img_5865
Image Detail Image Download
img_5866
img_5866
Image Detail Image Download
img_5867
img_5867
Image Detail Image Download
img_5868
img_5868
Image Detail Image Download
img_5874
img_5874
Image Detail Image Download
img_5880
img_5880
Image Detail Image Download
img_5883
img_5883
Image Detail Image Download
img_5891
img_5891
Image Detail Image Download
img_5912
img_5912
Image Detail Image Download
img_5920
img_5920
Image Detail Image Download
img_5922
img_5922
Image Detail Image Download
img_5923
img_5923
Image Detail Image Download
img_5930
img_5930
Image Detail Image Download
img_5935
img_5935
Image Detail Image Download
img_5959
img_5959
Image Detail Image Download
img_5962
img_5962
Image Detail Image Download
img_5965
img_5965
Image Detail Image Download
img_5967
img_5967
Image Detail Image Download
img_5970
img_5970
Image Detail Image Download
img_5978
img_5978
Image Detail Image Download
img_5979
img_5979
Image Detail Image Download
img_6000
img_6000
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery