ภาพกิจกรรม - กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 5484

img 5541

img 5583

img 5649

img_5484
img_5484
Image Detail Image Download
img_5486
img_5486
Image Detail Image Download
img_5487
img_5487
Image Detail Image Download
img_5488
img_5488
Image Detail Image Download
img_5497
img_5497
Image Detail Image Download
img_5499
img_5499
Image Detail Image Download
img_5503
img_5503
Image Detail Image Download
img_5506
img_5506
Image Detail Image Download
img_5508
img_5508
Image Detail Image Download
img_5511
img_5511
Image Detail Image Download
img_5513
img_5513
Image Detail Image Download
img_5519
img_5519
Image Detail Image Download
img_5520
img_5520
Image Detail Image Download
img_5521
img_5521
Image Detail Image Download
img_5523
img_5523
Image Detail Image Download
img_5524
img_5524
Image Detail Image Download
img_5530
img_5530
Image Detail Image Download
img_5532
img_5532
Image Detail Image Download
img_5536
img_5536
Image Detail Image Download
img_5537
img_5537
Image Detail Image Download
img_5538
img_5538
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5544
img_5544
Image Detail Image Download
img_5547
img_5547
Image Detail Image Download
img_5550
img_5550
Image Detail Image Download
img_5552
img_5552
Image Detail Image Download
img_5553
img_5553
Image Detail Image Download
img_5560
img_5560
Image Detail Image Download
img_5563
img_5563
Image Detail Image Download
img_5564
img_5564
Image Detail Image Download
img_5568
img_5568
Image Detail Image Download
img_5570
img_5570
Image Detail Image Download
img_5583
img_5583
Image Detail Image Download
img_5586
img_5586
Image Detail Image Download
img_5591
img_5591
Image Detail Image Download
img_5597
img_5597
Image Detail Image Download
img_5624
img_5624
Image Detail Image Download
img_5628
img_5628
Image Detail Image Download
img_5630
img_5630
Image Detail Image Download
img_5638
img_5638
Image Detail Image Download
img_5649
img_5649
Image Detail Image Download
img_5651
img_5651
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery