ภาพกิจกรรม - กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอภูเพียง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และหน่วยงานราชการภายในอำเภอภูเพียง ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 5148

img 5301

img 5121

img 5257

img_5070
img_5070
Image Detail Image Download
img_5074
img_5074
Image Detail Image Download
img_5075
img_5075
Image Detail Image Download
img_5077
img_5077
Image Detail Image Download
img_5078
img_5078
Image Detail Image Download
img_5079
img_5079
Image Detail Image Download
img_5083
img_5083
Image Detail Image Download
img_5085
img_5085
Image Detail Image Download
img_5087
img_5087
Image Detail Image Download
img_5091
img_5091
Image Detail Image Download
img_5101
img_5101
Image Detail Image Download
img_5103
img_5103
Image Detail Image Download
img_5104
img_5104
Image Detail Image Download
img_5105
img_5105
Image Detail Image Download
img_5108
img_5108
Image Detail Image Download
img_5111
img_5111
Image Detail Image Download
img_5117
img_5117
Image Detail Image Download
img_5121
img_5121
Image Detail Image Download
img_5125
img_5125
Image Detail Image Download
img_5127
img_5127
Image Detail Image Download
img_5132
img_5132
Image Detail Image Download
img_5138
img_5138
Image Detail Image Download
img_5139
img_5139
Image Detail Image Download
img_5141
img_5141
Image Detail Image Download
img_5144
img_5144
Image Detail Image Download
img_5146
img_5146
Image Detail Image Download
img_5148
img_5148
Image Detail Image Download
img_5149
img_5149
Image Detail Image Download
img_5163
img_5163
Image Detail Image Download
img_5168
img_5168
Image Detail Image Download
img_5170
img_5170
Image Detail Image Download
img_5190
img_5190
Image Detail Image Download
img_5196
img_5196
Image Detail Image Download
img_5203
img_5203
Image Detail Image Download
img_5204
img_5204
Image Detail Image Download
img_5205
img_5205
Image Detail Image Download
img_5212
img_5212
Image Detail Image Download
img_5215
img_5215
Image Detail Image Download
img_5219
img_5219
Image Detail Image Download
img_5224
img_5224
Image Detail Image Download
img_5226
img_5226
Image Detail Image Download
img_5228
img_5228
Image Detail Image Download
img_5232
img_5232
Image Detail Image Download
img_5241
img_5241
Image Detail Image Download
img_5246
img_5246
Image Detail Image Download
img_5250
img_5250
Image Detail Image Download
img_5257
img_5257
Image Detail Image Download
img_5276
img_5276
Image Detail Image Download
img_5287
img_5287
Image Detail Image Download
img_5291
img_5291
Image Detail Image Download
img_5293
img_5293
Image Detail Image Download
img_5295
img_5295
Image Detail Image Download
img_5298
img_5298
Image Detail Image Download
img_5301
img_5301
Image Detail Image Download
img_5304
img_5304
Image Detail Image Download
img_5311
img_5311
Image Detail Image Download
img_5321
img_5321
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery