ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖

ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน  พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ร่วมกันประชุม เกี่ยวกับ การเตรียมตัวการสอน ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องฝ่ายจัดการศึกษา

img 5427

img 5434

img 5435

img 5436

 

img_5427
img_5427
Image Detail Image Download
img_5429
img_5429
Image Detail Image Download
img_5431
img_5431
Image Detail Image Download
img_5434
img_5434
Image Detail Image Download
img_5435
img_5435
Image Detail Image Download
img_5436
img_5436
Image Detail Image Download
img_5438
img_5438
Image Detail Image Download
img_5439
img_5439
Image Detail Image Download
img_5440
img_5440
Image Detail Image Download
img_5441
img_5441
Image Detail Image Download
img_5442
img_5442
Image Detail Image Download
img_5446
img_5446
Image Detail Image Download
img_5453
img_5453
Image Detail Image Download
img_5454
img_5454
Image Detail Image Download
img_5470
img_5470
Image Detail Image Download
img_5477
img_5477
Image Detail Image Download
img_5557
img_5557
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery