ภาพกิจกรรม - ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒฺโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกัน ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสรุปแนวทางดำเนินงานที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัยสงฆ์  ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5050

img 5028

img 5053

img 5039

img_5019
img_5019
Image Detail Image Download
img_5020
img_5020
Image Detail Image Download
img_5028
img_5028
Image Detail Image Download
img_5039
img_5039
Image Detail Image Download
img_5047
img_5047
Image Detail Image Download
img_5048
img_5048
Image Detail Image Download
img_5049
img_5049
Image Detail Image Download
img_5050
img_5050
Image Detail Image Download
img_5052
img_5052
Image Detail Image Download
img_5053
img_5053
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery