ภาพกิจกรรม - พิธีปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้แก่บุคลากร (KM) โดยมี พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุรศักดิ์  ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารย์ประจำวิยาเขตเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4927

img 4929

img 4968

img 5012

img_4832
img_4832
Image Detail Image Download
img_4833
img_4833
Image Detail Image Download
img_4834
img_4834
Image Detail Image Download
img_4836
img_4836
Image Detail Image Download
img_4839
img_4839
Image Detail Image Download
img_4840
img_4840
Image Detail Image Download
img_4841
img_4841
Image Detail Image Download
img_4842
img_4842
Image Detail Image Download
img_4843
img_4843
Image Detail Image Download
img_4845
img_4845
Image Detail Image Download
img_4874
img_4874
Image Detail Image Download
img_4880
img_4880
Image Detail Image Download
img_4882
img_4882
Image Detail Image Download
img_4889
img_4889
Image Detail Image Download
img_4903
img_4903
Image Detail Image Download
img_4914
img_4914
Image Detail Image Download
img_4915
img_4915
Image Detail Image Download
img_4916
img_4916
Image Detail Image Download
img_4917
img_4917
Image Detail Image Download
img_4923
img_4923
Image Detail Image Download
img_4927
img_4927
Image Detail Image Download
img_4929
img_4929
Image Detail Image Download
img_4932
img_4932
Image Detail Image Download
img_4934
img_4934
Image Detail Image Download
img_4938
img_4938
Image Detail Image Download
img_4943
img_4943
Image Detail Image Download
img_4947
img_4947
Image Detail Image Download
img_4952
img_4952
Image Detail Image Download
img_4955
img_4955
Image Detail Image Download
img_4963
img_4963
Image Detail Image Download
img_4968
img_4968
Image Detail Image Download
img_4970
img_4970
Image Detail Image Download
img_4971
img_4971
Image Detail Image Download
img_4972
img_4972
Image Detail Image Download
img_4974
img_4974
Image Detail Image Download
img_4975
img_4975
Image Detail Image Download
img_4976
img_4976
Image Detail Image Download
img_4977
img_4977
Image Detail Image Download
img_4978
img_4978
Image Detail Image Download
img_4979
img_4979
Image Detail Image Download
img_4980
img_4980
Image Detail Image Download
img_4981
img_4981
Image Detail Image Download
img_4982
img_4982
Image Detail Image Download
img_4983
img_4983
Image Detail Image Download
img_4984
img_4984
Image Detail Image Download
img_4985
img_4985
Image Detail Image Download
img_4986
img_4986
Image Detail Image Download
img_4987
img_4987
Image Detail Image Download
img_4988
img_4988
Image Detail Image Download
img_4989
img_4989
Image Detail Image Download
img_4990
img_4990
Image Detail Image Download
img_4994
img_4994
Image Detail Image Download
img_4996
img_4996
Image Detail Image Download
img_4997
img_4997
Image Detail Image Download
img_4999
img_4999
Image Detail Image Download
img_5001
img_5001
Image Detail Image Download
img_5003
img_5003
Image Detail Image Download
img_5004
img_5004
Image Detail Image Download
img_5007
img_5007
Image Detail Image Download
img_5008
img_5008
Image Detail Image Download
img_5009
img_5009
Image Detail Image Download
img_5012
img_5012
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery