ภาพกิจกรรม - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้แก่บุคลากร (KM) โดยมี พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุรศักดิ์  ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารย์ประจำวิยาเขตเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4747

img 4779

img 4782

img 4822

img_4741
img_4741
Image Detail Image Download
img_4747
img_4747
Image Detail Image Download
img_4753
img_4753
Image Detail Image Download
img_4755
img_4755
Image Detail Image Download
img_4757
img_4757
Image Detail Image Download
img_4760
img_4760
Image Detail Image Download
img_4763
img_4763
Image Detail Image Download
img_4766
img_4766
Image Detail Image Download
img_4779
img_4779
Image Detail Image Download
img_4782
img_4782
Image Detail Image Download
img_4785
img_4785
Image Detail Image Download
img_4786
img_4786
Image Detail Image Download
img_4788
img_4788
Image Detail Image Download
img_4789
img_4789
Image Detail Image Download
img_4793
img_4793
Image Detail Image Download
img_4811
img_4811
Image Detail Image Download
img_4814
img_4814
Image Detail Image Download
img_4816
img_4816
Image Detail Image Download
img_4822
img_4822
Image Detail Image Download
img_4823
img_4823
Image Detail Image Download
img_4824
img_4824
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery