ภาพกิจกรรม - ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง

ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง

 

          เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมาชิกกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุมมสามัญประจำปี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและจ่ายเงินปันผล ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4627

img 4631

img 4646

img 4652

img_4627
img_4627
Image Detail Image Download
img_4628
img_4628
Image Detail Image Download
img_4629
img_4629
Image Detail Image Download
img_4631
img_4631
Image Detail Image Download
img_4645
img_4645
Image Detail Image Download
img_4646
img_4646
Image Detail Image Download
img_4647
img_4647
Image Detail Image Download
img_4648
img_4648
Image Detail Image Download
img_4649
img_4649
Image Detail Image Download
img_4650
img_4650
Image Detail Image Download
img_4651
img_4651
Image Detail Image Download
img_4652
img_4652
Image Detail Image Download
img_4653
img_4653
Image Detail Image Download
img_4654
img_4654
Image Detail Image Download
img_4659
img_4659
Image Detail Image Download
img_4660
img_4660
Image Detail Image Download
img_4664
img_4664
Image Detail Image Download
img_4669
img_4669
Image Detail Image Download
img_4673
img_4673
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery