ภาพกิจกรรม - โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  

          เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๖ รูป ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 4351

img 4477

img 4529

img 4586

 

img_4295
img_4295
Image Detail Image Download
img_4296
img_4296
Image Detail Image Download
img_4297
img_4297
Image Detail Image Download
img_4298
img_4298
Image Detail Image Download
img_4299
img_4299
Image Detail Image Download
img_4300
img_4300
Image Detail Image Download
img_4301
img_4301
Image Detail Image Download
img_4309
img_4309
Image Detail Image Download
img_4317
img_4317
Image Detail Image Download
img_4333
img_4333
Image Detail Image Download
img_4351
img_4351
Image Detail Image Download
img_4355
img_4355
Image Detail Image Download
img_4368
img_4368
Image Detail Image Download
img_4387
img_4387
Image Detail Image Download
img_4400
img_4400
Image Detail Image Download
img_4429
img_4429
Image Detail Image Download
img_4438
img_4438
Image Detail Image Download
img_4442
img_4442
Image Detail Image Download
img_4458
img_4458
Image Detail Image Download
img_4467
img_4467
Image Detail Image Download
img_4475
img_4475
Image Detail Image Download
img_4477
img_4477
Image Detail Image Download
img_4482
img_4482
Image Detail Image Download
img_4492
img_4492
Image Detail Image Download
img_4493
img_4493
Image Detail Image Download
img_4506
img_4506
Image Detail Image Download
img_4511
img_4511
Image Detail Image Download
img_4523
img_4523
Image Detail Image Download
img_4529
img_4529
Image Detail Image Download
img_4532
img_4532
Image Detail Image Download
img_4537
img_4537
Image Detail Image Download
img_4538
img_4538
Image Detail Image Download
img_4541
img_4541
Image Detail Image Download
img_4544
img_4544
Image Detail Image Download
img_4551
img_4551
Image Detail Image Download
img_4568
img_4568
Image Detail Image Download
img_4570
img_4570
Image Detail Image Download
img_4571
img_4571
Image Detail Image Download
img_4586
img_4586
Image Detail Image Download
img_4588
img_4588
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery