ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากชุมชนสู่รัฐธรรมนูญ พลังพลเมืองน่านร่วมปฏิรูปประเทศไทย"

ผู้บริหาร เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "จากชุมชนสู่รัฐธรรมนูญ พลังพลเมืองน่านร่วมปฏิรูปประเทศไทย"

 

           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากชุมชนสู่รัฐธรรมนูญ พลังพลเมืองน่านร่วมปฏิรูปประเทศไทย"  ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

s  5685250

s  5685252

s  5685256

s  5685257

s__5685250
s__5685250
Image Detail Image Download
s__5685252
s__5685252
Image Detail Image Download
s__5685256
s__5685256
Image Detail Image Download
s__5685257
s__5685257
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery