ภาพกิจกรรม - ประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน ๑๕ อำเภอ

ประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน ๑๕ อำเภอ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน ๑๕ อำเภอ เพื่อเตรียมงานและหลักสูตร เพื่อการประกันการศึกษาครูพระสอนศีลธรรม  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3853

img 3858

img 3862

img 3871

img_3843
img_3843
Image Detail Image Download
img_3853
img_3853
Image Detail Image Download
img_3858
img_3858
Image Detail Image Download
img_3862
img_3862
Image Detail Image Download
img_3866
img_3866
Image Detail Image Download
img_3871
img_3871
Image Detail Image Download
img_3873
img_3873
Image Detail Image Download
img_3875
img_3875
Image Detail Image Download
img_3876
img_3876
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery