ภาพกิจกรรม - ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗" ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3824

img 3829

img 3830

img 3842

img_3819
img_3819
Image Detail Image Download
img_3821
img_3821
Image Detail Image Download
img_3822
img_3822
Image Detail Image Download
img_3824
img_3824
Image Detail Image Download
img_3829
img_3829
Image Detail Image Download
img_3830
img_3830
Image Detail Image Download
img_3831
img_3831
Image Detail Image Download
img_3834
img_3834
Image Detail Image Download
img_3836
img_3836
Image Detail Image Download
img_3838
img_3838
Image Detail Image Download
img_3839
img_3839
Image Detail Image Download
img_3840
img_3840
Image Detail Image Download
img_3842
img_3842
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery