ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 3807

img 3816

img 3812

img 3813

img_3807
img_3807
Image Detail Image Download
img_3808
img_3808
Image Detail Image Download
img_3810
img_3810
Image Detail Image Download
img_3812
img_3812
Image Detail Image Download
img_3813
img_3813
Image Detail Image Download
img_3815
img_3815
Image Detail Image Download
img_3816
img_3816
Image Detail Image Download
img_3817
img_3817
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery