ภาพกิจกรรม - พิธีปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ

พิธีปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด  โดย  พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเข้าร่วม ๕๑๑ รูป/คน ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ ได้นำเสนอการสรุปกลุ่มย่อยของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ เป็น ๕ กลุ่ม เพื่อจะรวบรวมข้อมูลกลุ่มย่อย นำไปตีพิมพ์ลงหนังสือสารนิพนธ์ พธ.บ. รุ่นที่ ๖๐ และยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแด่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เข้าร่วมในโครงการสัมมนารุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ ด้วย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3776

img 3745

img 3731

img 3798

img_3612
img_3612
Image Detail Image Download
img_3617
img_3617
Image Detail Image Download
img_3619
img_3619
Image Detail Image Download
img_3620
img_3620
Image Detail Image Download
img_3621
img_3621
Image Detail Image Download
img_3622
img_3622
Image Detail Image Download
img_3623
img_3623
Image Detail Image Download
img_3624
img_3624
Image Detail Image Download
img_3627
img_3627
Image Detail Image Download
img_3628
img_3628
Image Detail Image Download
img_3629
img_3629
Image Detail Image Download
img_3630
img_3630
Image Detail Image Download
img_3631
img_3631
Image Detail Image Download
img_3633
img_3633
Image Detail Image Download
img_3635
img_3635
Image Detail Image Download
img_3640
img_3640
Image Detail Image Download
img_3643
img_3643
Image Detail Image Download
img_3654
img_3654
Image Detail Image Download
img_3671
img_3671
Image Detail Image Download
img_3674
img_3674
Image Detail Image Download
img_3718
img_3718
Image Detail Image Download
img_3726
img_3726
Image Detail Image Download
img_3731
img_3731
Image Detail Image Download
img_3738
img_3738
Image Detail Image Download
img_3739
img_3739
Image Detail Image Download
img_3740
img_3740
Image Detail Image Download
img_3745
img_3745
Image Detail Image Download
img_3746
img_3746
Image Detail Image Download
img_3747
img_3747
Image Detail Image Download
img_3748
img_3748
Image Detail Image Download
img_3749
img_3749
Image Detail Image Download
img_3776
img_3776
Image Detail Image Download
img_3778
img_3778
Image Detail Image Download
img_3784
img_3784
Image Detail Image Download
img_3786
img_3786
Image Detail Image Download
img_3788
img_3788
Image Detail Image Download
img_3793
img_3793
Image Detail Image Download
img_3795
img_3795
Image Detail Image Download
img_3798
img_3798
Image Detail Image Download
img_3801
img_3801
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery