ภาพกิจกรรม - โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ

โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด  โดย พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเข้าร่วม ๕๑๑ รูป/คน ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มย่อยของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ เป็น ๕ กลุ่ม เพื่อจะรวบรวมข้อมูลกลุ่มย่อย นำไปตีพิมพ์ลงหนังสือสารนิพนธ์ พธ.บ. รุ่นที่ ๖๐  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3505

 img 3360

img 3365

img 3368

img_3312
img_3312
Image Detail Image Download
img_3320
img_3320
Image Detail Image Download
img_3324
img_3324
Image Detail Image Download
img_3331
img_3331
Image Detail Image Download
img_3332
img_3332
Image Detail Image Download
img_3337
img_3337
Image Detail Image Download
img_3338
img_3338
Image Detail Image Download
img_3339
img_3339
Image Detail Image Download
img_3344
img_3344
Image Detail Image Download
img_3346
img_3346
Image Detail Image Download
img_3348
img_3348
Image Detail Image Download
img_3349
img_3349
Image Detail Image Download
img_3354
img_3354
Image Detail Image Download
img_3358
img_3358
Image Detail Image Download
img_3360
img_3360
Image Detail Image Download
img_3361
img_3361
Image Detail Image Download
img_3362
img_3362
Image Detail Image Download
img_3363
img_3363
Image Detail Image Download
img_3365
img_3365
Image Detail Image Download
img_3366
img_3366
Image Detail Image Download
img_3368
img_3368
Image Detail Image Download
img_3372
img_3372
Image Detail Image Download
img_3373
img_3373
Image Detail Image Download
img_3376
img_3376
Image Detail Image Download
img_3377
img_3377
Image Detail Image Download
img_3384
img_3384
Image Detail Image Download
img_3387
img_3387
Image Detail Image Download
img_3389
img_3389
Image Detail Image Download
img_3397
img_3397
Image Detail Image Download
img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
img_3409
img_3409
Image Detail Image Download
img_3413
img_3413
Image Detail Image Download
img_3414
img_3414
Image Detail Image Download
img_3419
img_3419
Image Detail Image Download
img_3421
img_3421
Image Detail Image Download
img_3422
img_3422
Image Detail Image Download
img_3426
img_3426
Image Detail Image Download
img_3431
img_3431
Image Detail Image Download
img_3432
img_3432
Image Detail Image Download
img_3434
img_3434
Image Detail Image Download
img_3438
img_3438
Image Detail Image Download
img_3468
img_3468
Image Detail Image Download
img_3473
img_3473
Image Detail Image Download
img_3481
img_3481
Image Detail Image Download
img_3482
img_3482
Image Detail Image Download
img_3486
img_3486
Image Detail Image Download
img_3491
img_3491
Image Detail Image Download
img_3498
img_3498
Image Detail Image Download
img_3505
img_3505
Image Detail Image Download
img_3508
img_3508
Image Detail Image Download
img_3511
img_3511
Image Detail Image Download
img_3512
img_3512
Image Detail Image Download
img_3524
img_3524
Image Detail Image Download
img_3562
img_3562
Image Detail Image Download
img_3566
img_3566
Image Detail Image Download
img_3570
img_3570
Image Detail Image Download
img_3573
img_3573
Image Detail Image Download
img_3580
img_3580
Image Detail Image Download
img_3588
img_3588
Image Detail Image Download
img_3601
img_3601
Image Detail Image Download
img_3606
img_3606
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery