ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

 คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะจารย์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจสถานที่ เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมสัมมนาอบรม "การเขียนบทความวิจัย บทความทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย" โดยสถานบันพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

img 3070

img 3074

img 3156

img 3163

img_3059
img_3059
Image Detail Image Download
img_3070
img_3070
Image Detail Image Download
img_3074
img_3074
Image Detail Image Download
img_3075
img_3075
Image Detail Image Download
img_3076
img_3076
Image Detail Image Download
img_3110
img_3110
Image Detail Image Download
img_3156
img_3156
Image Detail Image Download
img_3160
img_3160
Image Detail Image Download
img_3163
img_3163
Image Detail Image Download
img_3166
img_3166
Image Detail Image Download
img_3179
img_3179
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery