ภาพกิจกรรม - พิธีปัจฉิมและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

พิธีปัจฉิมและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

  

          เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีปัจฉิมและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ได้เป็นประธาน พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมพิธีปัจฉิมและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2999

img 2996

img 3029

img 3054

img_2954
img_2954
Image Detail Image Download
img_2956
img_2956
Image Detail Image Download
img_2959
img_2959
Image Detail Image Download
img_2961
img_2961
Image Detail Image Download
img_2964
img_2964
Image Detail Image Download
img_2966
img_2966
Image Detail Image Download
img_2971
img_2971
Image Detail Image Download
img_2977
img_2977
Image Detail Image Download
img_2981
img_2981
Image Detail Image Download
img_2982
img_2982
Image Detail Image Download
img_2984
img_2984
Image Detail Image Download
img_2986
img_2986
Image Detail Image Download
img_2987
img_2987
Image Detail Image Download
img_2988
img_2988
Image Detail Image Download
img_2990
img_2990
Image Detail Image Download
img_2994
img_2994
Image Detail Image Download
img_2996
img_2996
Image Detail Image Download
img_2997
img_2997
Image Detail Image Download
img_2999
img_2999
Image Detail Image Download
img_3005
img_3005
Image Detail Image Download
img_3006
img_3006
Image Detail Image Download
img_3007
img_3007
Image Detail Image Download
img_3009
img_3009
Image Detail Image Download
img_3012
img_3012
Image Detail Image Download
img_3024
img_3024
Image Detail Image Download
img_3029
img_3029
Image Detail Image Download
img_3033
img_3033
Image Detail Image Download
img_3042
img_3042
Image Detail Image Download
img_3044
img_3044
Image Detail Image Download
img_3045
img_3045
Image Detail Image Download
img_3048
img_3048
Image Detail Image Download
img_3050
img_3050
Image Detail Image Download
img_3051
img_3051
Image Detail Image Download
img_3052
img_3052
Image Detail Image Download
img_3054
img_3054
Image Detail Image Download
img_3055
img_3055
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery