ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ตรวจงานวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท

 คณะผู้บริหาร ตรวจงานวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๒๔ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ตรวจงาน นิสิตปริญญาโทเพื่อลงนามและจัดทำวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตฉบับสมบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

5680

5682

5683

 

5680
5680
Image Detail Image Download
5682
5682
Image Detail Image Download
5683
5683
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery