ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

 คณะผู้บริหาร ติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน เพื่อติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียนมัธยมศึกษาแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

62207

62208

62209

62207
62207
Image Detail Image Download
62208
62208
Image Detail Image Download
62209
62209
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery