ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยม นายจิรโชติ สุตพันธ์ และภรรยา

 คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยม นายจิรโชติ สุตพันธ์ และภรรยา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยม นายจิรโชติ สุตพันธ์ ผู้อำนวยการพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยภรรยา

61369

61372

 

61375

61387

61369
61369
Image Detail Image Download
61370
61370
Image Detail Image Download
61371
61371
Image Detail Image Download
61372
61372
Image Detail Image Download
61373
61373
Image Detail Image Download
61374
61374
Image Detail Image Download
61375
61375
Image Detail Image Download
61376
61376
Image Detail Image Download
61377
61377
Image Detail Image Download
61378
61378
Image Detail Image Download
61379
61379
Image Detail Image Download
61380
61380
Image Detail Image Download
61381
61381
Image Detail Image Download
61382
61382
Image Detail Image Download
61383
61383
Image Detail Image Download
61384
61384
Image Detail Image Download
61385
61385
Image Detail Image Download
61386
61386
Image Detail Image Download
61387
61387
Image Detail Image Download
61388
61388
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery