ภาพกิจกรรม - ปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๑ และปฐมนิเทศการสอนคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย

ปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๑ และปฐมนิเทศการสอนคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 6๑ ปฐมนิเทศการสอนคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวให้นิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๑ ได้ทราบถึง ข้อบังคับ/ระเบียบ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติศาสนกิจ  ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 2661

img 2683

img 2696

img 2672

img_2651
img_2651
Image Detail Image Download
img_2655
img_2655
Image Detail Image Download
img_2661
img_2661
Image Detail Image Download
img_2666
img_2666
Image Detail Image Download
img_2672
img_2672
Image Detail Image Download
img_2673
img_2673
Image Detail Image Download
img_2674
img_2674
Image Detail Image Download
img_2675
img_2675
Image Detail Image Download
img_2679
img_2679
Image Detail Image Download
img_2680
img_2680
Image Detail Image Download
img_2681
img_2681
Image Detail Image Download
img_2683
img_2683
Image Detail Image Download
img_2685
img_2685
Image Detail Image Download
img_2689
img_2689
Image Detail Image Download
img_2696
img_2696
Image Detail Image Download
img_2700
img_2700
Image Detail Image Download
img_2705
img_2705
Image Detail Image Download
img_2710
img_2710
Image Detail Image Download
img_2723
img_2723
Image Detail Image Download
img_2725
img_2725
Image Detail Image Download
img_2726
img_2726
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery