ภาพกิจกรรม - บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุหมัดคำ

บูรณปฏิสังขรณ์ำีพระธาตุหมัดคำ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

            พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระปลัดทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ไปเป็นประธาน เพื่อ บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุหมัดคำ พระธาตุสำคัญของเมืองเงิน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านสร้อยสวรรค์ พรมปัญญา รองเจ้าเมืองเงิน แขวงไชยบุรี และแนวร่วมวัฒนธรรม เมืองเงิน ไชยบุรี ประชาชน พุทธศาสนิกชน และยังได้บริจาคเครื่อง อุปโภค บริโภคให้แก่ เด็กอนุบาล ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

20130426 104517

20130426 110354

20130426 113442

20130426 131249

 

 

20130426_104402
20130426_104402
Image Detail Image Download
20130426_104517
20130426_104517
Image Detail Image Download
20130426_104804
20130426_104804
Image Detail Image Download
20130426_105013
20130426_105013
Image Detail Image Download
20130426_105351
20130426_105351
Image Detail Image Download
20130426_110354
20130426_110354
Image Detail Image Download
20130426_110921
20130426_110921
Image Detail Image Download
20130426_111255
20130426_111255
Image Detail Image Download
20130426_112723
20130426_112723
Image Detail Image Download
20130426_113442
20130426_113442
Image Detail Image Download
20130426_114153
20130426_114153
Image Detail Image Download
20130426_120349
20130426_120349
Image Detail Image Download
20130426_120601
20130426_120601
Image Detail Image Download
20130426_120825
20130426_120825
Image Detail Image Download
20130426_130541
20130426_130541
Image Detail Image Download
20130426_130704
20130426_130704
Image Detail Image Download
20130426_131249
20130426_131249
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery