ภาพกิจกรรม - ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ การเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ (ประจำภาคเหนือ)

ประชุม  คณะกรรมการดำเนินการ

การเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ (ประจำภาคเหนือ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการดำเนินการ การเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ (ประจำภาคเหนือ)  เพื่ิอ ร่างกำหนดการการเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 2488

img 2489

 

img 2509

img 2526

img_2473
img_2473
Image Detail Image Download
img_2476
img_2476
Image Detail Image Download
img_2477
img_2477
Image Detail Image Download
img_2479
img_2479
Image Detail Image Download
img_2487
img_2487
Image Detail Image Download
img_2488
img_2488
Image Detail Image Download
img_2489
img_2489
Image Detail Image Download
img_2493
img_2493
Image Detail Image Download
img_2495
img_2495
Image Detail Image Download
img_2496
img_2496
Image Detail Image Download
img_2497
img_2497
Image Detail Image Download
img_2498
img_2498
Image Detail Image Download
img_2501
img_2501
Image Detail Image Download
img_2502
img_2502
Image Detail Image Download
img_2509
img_2509
Image Detail Image Download
img_2511
img_2511
Image Detail Image Download
img_2513
img_2513
Image Detail Image Download
img_2520
img_2520
Image Detail Image Download
img_2526
img_2526
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery