ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมงานวิจัย

การประชุมเตรียมงานวิจัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันการประชุมเตรียมงานวิจัย  โดย มีดร.ระเบียบ สิทธิชัย ที่ปรึกษางานวิจัย พร้อมคณะ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 2420

img 2425

img 2433

img 2435

img_2420
img_2420
Image Detail Image Download
img_2425
img_2425
Image Detail Image Download
img_2429
img_2429
Image Detail Image Download
img_2433
img_2433
Image Detail Image Download
img_2434
img_2434
Image Detail Image Download
img_2435
img_2435
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery