ภาพกิจกรรม - ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2379

img 2379

img 2380

img 2409

img_2328
img_2328
Image Detail Image Download
img_2332
img_2332
Image Detail Image Download
img_2335
img_2335
Image Detail Image Download
img_2337
img_2337
Image Detail Image Download
img_2343
img_2343
Image Detail Image Download
img_2346
img_2346
Image Detail Image Download
img_2351
img_2351
Image Detail Image Download
img_2352
img_2352
Image Detail Image Download
img_2353
img_2353
Image Detail Image Download
img_2356
img_2356
Image Detail Image Download
img_2365
img_2365
Image Detail Image Download
img_2366
img_2366
Image Detail Image Download
img_2367
img_2367
Image Detail Image Download
img_2370
img_2370
Image Detail Image Download
img_2371
img_2371
Image Detail Image Download
img_2372
img_2372
Image Detail Image Download
img_2375
img_2375
Image Detail Image Download
img_2379
img_2379
Image Detail Image Download
img_2380
img_2380
Image Detail Image Download
img_2384
img_2384
Image Detail Image Download
img_2388
img_2388
Image Detail Image Download
img_2394
img_2394
Image Detail Image Download
img_2402
img_2402
Image Detail Image Download
img_2405
img_2405
Image Detail Image Download
img_2409
img_2409
Image Detail Image Download
img_2410
img_2410
Image Detail Image Download
img_2415
img_2415
Image Detail Image Download
img_2451
img_2451
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery