ภาพกิจกรรม - การเตรียมโครงการบรรพชาสามเณร ในภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

การเตรียมโครงการบรรพชาสามเณร ในภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม การเตรียมโครงการบรรพชาสามเณร ในภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 2292

img 2296

img 2297

img 2324

img_2292
img_2292
Image Detail Image Download
img_2296
img_2296
Image Detail Image Download
img_2297
img_2297
Image Detail Image Download
img_2298
img_2298
Image Detail Image Download
img_2303
img_2303
Image Detail Image Download
img_2304
img_2304
Image Detail Image Download
img_2309
img_2309
Image Detail Image Download
img_2310
img_2310
Image Detail Image Download
img_2316
img_2316
Image Detail Image Download
img_2320
img_2320
Image Detail Image Download
img_2324
img_2324
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery