ภาพกิจกรรม - แสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดี แด่ พระชยานันทมุนี,ดร.

แสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดี แด่ พระชยานันทมุนี,ดร.

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต  ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดี แด่ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ในการที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติเอกฉันท์อนุมัติ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา พระอารามหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2132

img 2147

img 2164

img 2179

img_2132
img_2132
Image Detail Image Download
img_2136
img_2136
Image Detail Image Download
img_2145
img_2145
Image Detail Image Download
img_2147
img_2147
Image Detail Image Download
img_2152
img_2152
Image Detail Image Download
img_2156
img_2156
Image Detail Image Download
img_2158
img_2158
Image Detail Image Download
img_2161
img_2161
Image Detail Image Download
img_2164
img_2164
Image Detail Image Download
img_2170
img_2170
Image Detail Image Download
img_2172
img_2172
Image Detail Image Download
img_2179
img_2179
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery