ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ตำราวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์  ตำบลพพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

img 1595

img 1637

img 1694

img 1762

img_1540
img_1540
Image Detail Image Download
img_1544
img_1544
Image Detail Image Download
img_1547
img_1547
Image Detail Image Download
img_1554
img_1554
Image Detail Image Download
img_1565
img_1565
Image Detail Image Download
img_1568
img_1568
Image Detail Image Download
img_1570
img_1570
Image Detail Image Download
img_1573
img_1573
Image Detail Image Download
img_1574
img_1574
Image Detail Image Download
img_1576
img_1576
Image Detail Image Download
img_1577
img_1577
Image Detail Image Download
img_1580
img_1580
Image Detail Image Download
img_1581
img_1581
Image Detail Image Download
img_1583
img_1583
Image Detail Image Download
img_1587
img_1587
Image Detail Image Download
img_1595
img_1595
Image Detail Image Download
img_1597
img_1597
Image Detail Image Download
img_1599
img_1599
Image Detail Image Download
img_1615
img_1615
Image Detail Image Download
img_1618
img_1618
Image Detail Image Download
img_1622
img_1622
Image Detail Image Download
img_1626
img_1626
Image Detail Image Download
img_1634
img_1634
Image Detail Image Download
img_1637
img_1637
Image Detail Image Download
img_1641
img_1641
Image Detail Image Download
img_1645
img_1645
Image Detail Image Download
img_1654
img_1654
Image Detail Image Download
img_1661
img_1661
Image Detail Image Download
img_1665
img_1665
Image Detail Image Download
img_1673
img_1673
Image Detail Image Download
img_1677
img_1677
Image Detail Image Download
img_1678
img_1678
Image Detail Image Download
img_1683
img_1683
Image Detail Image Download
img_1694
img_1694
Image Detail Image Download
img_1695
img_1695
Image Detail Image Download
img_1696
img_1696
Image Detail Image Download
img_1707
img_1707
Image Detail Image Download
img_1709
img_1709
Image Detail Image Download
img_1713
img_1713
Image Detail Image Download
img_1715
img_1715
Image Detail Image Download
img_1716
img_1716
Image Detail Image Download
img_1717
img_1717
Image Detail Image Download
img_1719
img_1719
Image Detail Image Download
img_1723
img_1723
Image Detail Image Download
img_1725
img_1725
Image Detail Image Download
img_1726
img_1726
Image Detail Image Download
img_1728
img_1728
Image Detail Image Download
img_1739
img_1739
Image Detail Image Download
img_1746
img_1746
Image Detail Image Download
img_1762
img_1762
Image Detail Image Download
img_1771
img_1771
Image Detail Image Download
img_1773
img_1773
Image Detail Image Download
img_1776
img_1776
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery