ภาพกิจกรรม - งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๘

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๘

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมเดินขบวน ในพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี ท่านกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน  พร้อมทั้งมีขบวนแห่อัญเชิญผ้าทิพย์ห่มพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และน้ำทิพย์สรงองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และมีขบวนพี่น้องประชาชนแต่ละ ตำบลต่าง ๆ ของอำเภอภูเพียง  งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1391

img 1249

img 1258

img 1260

img 1514

img_1224
img_1224
Image Detail Image Download
img_1226
img_1226
Image Detail Image Download
img_1228
img_1228
Image Detail Image Download
img_1229
img_1229
Image Detail Image Download
img_1231
img_1231
Image Detail Image Download
img_1232
img_1232
Image Detail Image Download
img_1233
img_1233
Image Detail Image Download
img_1234
img_1234
Image Detail Image Download
img_1236
img_1236
Image Detail Image Download
img_1237
img_1237
Image Detail Image Download
img_1239
img_1239
Image Detail Image Download
img_1249
img_1249
Image Detail Image Download
img_1251
img_1251
Image Detail Image Download
img_1253
img_1253
Image Detail Image Download
img_1255
img_1255
Image Detail Image Download
img_1256
img_1256
Image Detail Image Download
img_1257
img_1257
Image Detail Image Download
img_1258
img_1258
Image Detail Image Download
img_1260
img_1260
Image Detail Image Download
img_1261
img_1261
Image Detail Image Download
img_1262
img_1262
Image Detail Image Download
img_1263
img_1263
Image Detail Image Download
img_1264
img_1264
Image Detail Image Download
img_1265
img_1265
Image Detail Image Download
img_1266
img_1266
Image Detail Image Download
img_1267
img_1267
Image Detail Image Download
img_1270
img_1270
Image Detail Image Download
img_1272
img_1272
Image Detail Image Download
img_1274
img_1274
Image Detail Image Download
img_1276
img_1276
Image Detail Image Download
img_1278
img_1278
Image Detail Image Download
img_1281
img_1281
Image Detail Image Download
img_1282
img_1282
Image Detail Image Download
img_1286
img_1286
Image Detail Image Download
img_1287
img_1287
Image Detail Image Download
img_1288
img_1288
Image Detail Image Download
img_1303
img_1303
Image Detail Image Download
img_1308
img_1308
Image Detail Image Download
img_1313
img_1313
Image Detail Image Download
img_1318
img_1318
Image Detail Image Download
img_1320
img_1320
Image Detail Image Download
img_1331
img_1331
Image Detail Image Download
img_1332
img_1332
Image Detail Image Download
img_1333
img_1333
Image Detail Image Download
img_1340
img_1340
Image Detail Image Download
img_1344
img_1344
Image Detail Image Download
img_1346
img_1346
Image Detail Image Download
img_1348
img_1348
Image Detail Image Download
img_1350
img_1350
Image Detail Image Download
img_1370
img_1370
Image Detail Image Download
img_1374
img_1374
Image Detail Image Download
img_1377
img_1377
Image Detail Image Download
img_1391
img_1391
Image Detail Image Download
img_1395
img_1395
Image Detail Image Download
img_1401
img_1401
Image Detail Image Download
img_1411
img_1411
Image Detail Image Download
img_1415
img_1415
Image Detail Image Download
img_1421
img_1421
Image Detail Image Download
img_1428
img_1428
Image Detail Image Download
img_1453
img_1453
Image Detail Image Download
img_1454
img_1454
Image Detail Image Download
img_1455
img_1455
Image Detail Image Download
img_1466
img_1466
Image Detail Image Download
img_1478
img_1478
Image Detail Image Download
img_1482
img_1482
Image Detail Image Download
img_1484
img_1484
Image Detail Image Download
img_1486
img_1486
Image Detail Image Download
img_1514
img_1514
Image Detail Image Download
img_1530
img_1530
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery