ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗

การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกาษ ๒/๒๕๕๗ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคพิเศษทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเรียนชั้นเดียว

img 0995

img 0999

 img 1008

img 1014

img_0995
img_0995
Image Detail Image Download
img_0996
img_0996
Image Detail Image Download
img_0999
img_0999
Image Detail Image Download
img_1001
img_1001
Image Detail Image Download
img_1003
img_1003
Image Detail Image Download
img_1006
img_1006
Image Detail Image Download
img_1007
img_1007
Image Detail Image Download
img_1008
img_1008
Image Detail Image Download
img_1010
img_1010
Image Detail Image Download
img_1011
img_1011
Image Detail Image Download
img_1014
img_1014
Image Detail Image Download
img_1016
img_1016
Image Detail Image Download
img_1017
img_1017
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery