ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗

การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกาษ ๒/๒๕๕๗ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตรวจเยี่ยมในการสอบครั้งนี้ด้วย ภาคปกติทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเรียนชั้นเดียว

img 0923

 img 0922

img 0888

img 0900

img_0888
img_0888
Image Detail Image Download
img_0889
img_0889
Image Detail Image Download
img_0891
img_0891
Image Detail Image Download
img_0893
img_0893
Image Detail Image Download
img_0895
img_0895
Image Detail Image Download
img_0897
img_0897
Image Detail Image Download
img_0898
img_0898
Image Detail Image Download
img_0899
img_0899
Image Detail Image Download
img_0900
img_0900
Image Detail Image Download
img_0901
img_0901
Image Detail Image Download
img_0906
img_0906
Image Detail Image Download
img_0920
img_0920
Image Detail Image Download
img_0922
img_0922
Image Detail Image Download
img_0923
img_0923
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery