ภาพกิจกรรม - ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ และตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ณ ห้องสำนักงานชั่วคราว พื้นที่ ๑๓ ไร่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน

img 0835

 img 0840

img 0838

img 0844

img_0835
img_0835
Image Detail Image Download
img_0836
img_0836
Image Detail Image Download
img_0837
img_0837
Image Detail Image Download
img_0838
img_0838
Image Detail Image Download
img_0840
img_0840
Image Detail Image Download
img_0842
img_0842
Image Detail Image Download
img_0844
img_0844
Image Detail Image Download
img_0845
img_0845
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery