ภาพกิจกรรม - ประชุม ปฏิบัติงานพิเศษดูแลนิสิตรับปริญญาบัตร

ประชุม ปฏิบัติงานพิเศษดูแลนิสิตรับปริญญาบัตรและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       เมื่อนวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง ปฏิบัติงานพิเศษดูแลนิสิตรับปริญญาบัตรและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

img 5415 

img 5417

 

img 5420

img_5413
img_5413
Image Detail Image Download
img_5414
img_5414
Image Detail Image Download
img_5415
img_5415
Image Detail Image Download
img_5417
img_5417
Image Detail Image Download
img_5418
img_5418
Image Detail Image Download
img_5419
img_5419
Image Detail Image Download
img_5420
img_5420
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery