ภาพกิจกรรม - งานประเพณีเดือนห้าเป็งสรงน้ำพระธาตุดอนแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘

งานประเพณีเดือนห้าเป็งสรงน้ำพระธาตุดอนแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมงานประเพณีเดือนห้าเป็งสรงน้ำพระธาตุดอนแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมทำบุญตัดบาตร แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พิธีทักษิณานุปทานอุทิศแก่ อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วและผู้เขียนคัมภีร์ใบลาน และสรงน้ำพระธาตุดอนแก้ว ณ วัดดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 0375

img 0416

 img 0495

img 0506

img_0342
img_0342
Image Detail Image Download
img_0349
img_0349
Image Detail Image Download
img_0375
img_0375
Image Detail Image Download
img_0386
img_0386
Image Detail Image Download
img_0387
img_0387
Image Detail Image Download
img_0388
img_0388
Image Detail Image Download
img_0389
img_0389
Image Detail Image Download
img_0391
img_0391
Image Detail Image Download
img_0392
img_0392
Image Detail Image Download
img_0408
img_0408
Image Detail Image Download
img_0416
img_0416
Image Detail Image Download
img_0419
img_0419
Image Detail Image Download
img_0420
img_0420
Image Detail Image Download
img_0421
img_0421
Image Detail Image Download
img_0434
img_0434
Image Detail Image Download
img_0446
img_0446
Image Detail Image Download
img_0454
img_0454
Image Detail Image Download
img_0459
img_0459
Image Detail Image Download
img_0472
img_0472
Image Detail Image Download
img_0477
img_0477
Image Detail Image Download
img_0480
img_0480
Image Detail Image Download
img_0486
img_0486
Image Detail Image Download
img_0489
img_0489
Image Detail Image Download
img_0495
img_0495
Image Detail Image Download
img_0496
img_0496
Image Detail Image Download
img_0500
img_0500
Image Detail Image Download
img_0505
img_0505
Image Detail Image Download
img_0506
img_0506
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery