ภาพกิจกรรม - ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ และตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ณ ห้องสำนักงานชั่วคราว พื้นที่ ๑๓ ไร่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน

img 0278

img 0284

img 0298

img 0333

img_0278
img_0278
Image Detail Image Download
img_0280
img_0280
Image Detail Image Download
img_0281
img_0281
Image Detail Image Download
img_0282
img_0282
Image Detail Image Download
img_0284
img_0284
Image Detail Image Download
img_0291
img_0291
Image Detail Image Download
img_0298
img_0298
Image Detail Image Download
img_0301
img_0301
Image Detail Image Download
img_0322
img_0322
Image Detail Image Download
img_0333
img_0333
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery