ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(บรรพชิต) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้กิจกรรมมหาจุฬาอาสาพัฒนาวัดและชุมชน  เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และซ่อมแซมหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ณ  โรงเรียนไตรธารวิทยา บ้านห้วยเลียบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

img 0216

img 0250

 

img 0184

img 0276

img_0117
img_0117
Image Detail Image Download
img_0118
img_0118
Image Detail Image Download
img_0122
img_0122
Image Detail Image Download
img_0137
img_0137
Image Detail Image Download
img_0138
img_0138
Image Detail Image Download
img_0139
img_0139
Image Detail Image Download
img_0140
img_0140
Image Detail Image Download
img_0141
img_0141
Image Detail Image Download
img_0144
img_0144
Image Detail Image Download
img_0147
img_0147
Image Detail Image Download
img_0149
img_0149
Image Detail Image Download
img_0150
img_0150
Image Detail Image Download
img_0152
img_0152
Image Detail Image Download
img_0158
img_0158
Image Detail Image Download
img_0159
img_0159
Image Detail Image Download
img_0161
img_0161
Image Detail Image Download
img_0162
img_0162
Image Detail Image Download
img_0163
img_0163
Image Detail Image Download
img_0174
img_0174
Image Detail Image Download
img_0175
img_0175
Image Detail Image Download
img_0184
img_0184
Image Detail Image Download
img_0185
img_0185
Image Detail Image Download
img_0188
img_0188
Image Detail Image Download
img_0190
img_0190
Image Detail Image Download
img_0193
img_0193
Image Detail Image Download
img_0195
img_0195
Image Detail Image Download
img_0196
img_0196
Image Detail Image Download
img_0209
img_0209
Image Detail Image Download
img_0216
img_0216
Image Detail Image Download
img_0219
img_0219
Image Detail Image Download
img_0223
img_0223
Image Detail Image Download
img_0225
img_0225
Image Detail Image Download
img_0229
img_0229
Image Detail Image Download
img_0232
img_0232
Image Detail Image Download
img_0234
img_0234
Image Detail Image Download
img_0239
img_0239
Image Detail Image Download
img_0242
img_0242
Image Detail Image Download
img_0244
img_0244
Image Detail Image Download
img_0245
img_0245
Image Detail Image Download
img_0247
img_0247
Image Detail Image Download
img_0250
img_0250
Image Detail Image Download
img_0251
img_0251
Image Detail Image Download
img_0252
img_0252
Image Detail Image Download
img_0253
img_0253
Image Detail Image Download
img_0254
img_0254
Image Detail Image Download
img_0255
img_0255
Image Detail Image Download
img_0256
img_0256
Image Detail Image Download
img_0257
img_0257
Image Detail Image Download
img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0276
img_0276
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery